Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka hutního materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2019 15:05:02
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky