Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RFID vybavení a etiket dle níže uvedené specifikace pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, p.o.
Odesílatel Miluše Rolincová
Organizace odesílatele Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace [IČO: 00069892]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2019 12:50:45
Předmět Vysvětlení

Vážení uchazeči, zadavatel Vám tímto oznamuje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci.

Otázky:
1. Jaké informace mají být na etiketách uloženy?
2. Může mít bezpečnostní brána výšku 170 cm?
3. Může být signalizační barva alarmu u brány vybrána teprve ve
chvíli montáže?
4. Jaké jsou náklady spojené s licencí protokolu SIP2?
5. Může být dodávka etiket a zařízení provedena do konce roku
2019, avšak jejich montáž na začátku ledna 2020?

Odpovědi:
1. Na etiketách jsou údaje: stav hlídání, signatura, popř. další údaje dle potřeb stávajícího knihovního systému ARL.
2. Podle zadání je výška bezpečnostní brány min. 175 cm.
3. Předpokládáme, že ano. Důvod jiného řešení nám není znám.
4. Protokol SIP2 je součástí dodávky.
5. Ano, dodávka i montáž by měla být provedena do konce roku 2019.

Vzhledem k charakteru tohoto vysvětleni zadávací dokumentace termín pro podávání nabídek zůstává stejný.