Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybudování komunikačního systému sestra-klient a (EPS)
Odesílatel Tomáš Abrham
Organizace odesílatele Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2019 10:53:04
Předmět Výzva

VZMR na stavební práce


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace VZMR sestra-klient.pdf (691.18 KB)
- Výzva a zadávací dokumentace VZMR sestra-klient.pdf (691.18 KB)