Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích - PD
Odesílatel toiflova@kr-s.cz
Organizace odesílatele Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace [IČO: 00410021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2019 11:07:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 docx.pdf (461.26 KB)