Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Virtuální prohlídky zařízení sociálních služeb SK
Odesílatel Viktor Zadák
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2019 10:53:20
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení uchazeči administrativním pochybením došlo k záměně přílohy č. 2 Čestné prohlášení o prokázání základní a profesní kvalifikace. Opravené čestné prohlášení je přílohou tohoto vysvětlení taktéž bude opraveno v zadávací dokumentaci. Vzhledem k charakteru tohoto vysvětlení zůstává termín pro podání nabídek stejný. S pozdravem


Přílohy
- Příloha č. 2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů opravená.docx (45.45 KB)