Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2019 10:20:47
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 11

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 11


Přílohy
- vysvětlení ZD 7-11.pdf (596.11 KB)
- soupis prací.zip (1.56 MB)