Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Fotbalové klece
Odesílatel Bohumil Bareš
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 [IČO: 61664553]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2019 14:07:07
Předmět Výzva

Zadavatel SPŠ Vlašim, Komenského 41 Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.
Lhůta pro podání nabídek: 8 11. 2019 do 8,15 hod