Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka pásové pily
Odesílatel Radek Mixa
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2019 11:24:19
Předmět Vysvětlení

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (467.84 KB)