Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Martin Prachař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2019 10:41:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Předkládáme vysvětlení ZD č. 11 společně s protokolem o odběru vzorku.


Přílohy
- D-VZ-134_19 Štěchovice-Vysvětlení ZD č. 11-191016.pdf (361.97 KB)
- Protokol o odberu vzorku.pdf (2.31 MB)