Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava hydroizolace ploché střechy budovy spojovací krček
Odesílatel Jaroslava Pichová
Organizace odesílatele Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187 [IČO: 00873306]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2019 11:41:35
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči, zadavatel vám tímto oznamuje změnu zadávací dokumentace - prodloužení předpokládané doby dokončení předmětu plnění. Upravená výzva a návrh smlouvy jsou přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 10. 2019 do 11:00 h.


Přílohy
- výzva_oprava střechy.pdf (315.26 KB)
- Smlouva_oprava střechy.doc (85.00 KB)