Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka sena pro školní hospodářství VOŠ a SZeŠ Benešov
Odesílatel Ivana Dobešová
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 [IČO: 61664651]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2019 14:41:40
Předmět Výzva k podání nabídky do 18.10.2019

Nabídky na dodávky sena do června 2020 na školní hospodářství v Pomněnicích u Benešova můžete zasílat či osobně doručit v písemné podobě do 19.10.2019 do 11:00 hod. na VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131. S pozdravem PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka školy