Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup nabíjecích a aktualizačních skříní
Odesílatel Martina Trojanová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 [IČO: 00664740]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2019 06:53:42
Předmět Výzva k podání nabídky na dva kusy nabíjecích skříní (boxu)

Výzva k podání nabídky na dva kusy nabíjecích, aktualizačních skříní (boxů) každá, pro 20ks tabletů


Přílohy
- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE boxy k tabletům1-2019.docx (33.04 KB)
- Příloha č. 1krycí list nabídky boxy k tabletům.xls (35.50 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (21.00 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Poddodavatelé.doc (32.00 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy - Návrh smlouvy k boxům.docx (50.23 KB)
- PŘÍLOHA Č. 5 nabíjecí box pro tablety.xls (47.50 KB)