Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Dětského centra Chocerady
Odesílatel Pavel Biskup
Organizace odesílatele Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace [IČO: 43750672]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2017 09:23:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 31.7.2017.
V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (80.79 KB)