Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2019 14:03:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 2.10.2019

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, kterým upřesňuje informace vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

V návaznosti na uvedené informace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 10. 2019 v 10:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5.pdf (406.74 KB)
- Příloha č. 1_VZD 5 - Soupis prací - Hala BIOS Nymburk_neoceněný _27.9.2019.xlsx (961.77 KB)
- Příloha č. 2_VZD 5 - Výpis výplní otvorů.pdf (410.64 KB)
- Příloha č. 3_VZD 5 - Detail D8, D9.pdf (383.25 KB)