Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revize hasicích přístrojů a hydrantů, zpracování základní dokumentace požární ochrany, požární evakuační plány středisek
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2019 15:02:55
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 7

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 7


Přílohy
- vysvětlení ZD 1-7.pdf (193.06 KB)
- Adresy cestmistrovství.xlsx (11.43 KB)