Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2019 12:19:54
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 ze dne 23.9.2019

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, kterou upřesňuje informace vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 10. 2019 v 10:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění ZD č. 4.pdf (526.66 KB)
- Příloha č. 1 - Soupis prací - Hala BIOS Nymburk_neoceněný _11.9.2019.xlsx (961.06 KB)
- Příloha č. 2 - Rozmístění akustických stěnových panelů.pdf (604.00 KB)