Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2019 10:11:11
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20.9.2019

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje, že nyní zpracovává upřesnění zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Účastníci budou informováni v průběhu následujících několika dní.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 9. 2019 v 10:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (302.36 KB)