Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revize hasicích přístrojů a hydrantů, zpracování základní dokumentace požární ochrany, požární evakuační plány středisek
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2019 10:10:52
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze zasíláme Výzvu k podání nabídky.


Přílohy
- výzva k podání nabídky.pdf (559.92 KB)