Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Dětského centra Chocerady
Odesílatel Pavel Biskup
Organizace odesílatele Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace [IČO: 43750672]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2017 10:07:06
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.7.2017. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do 08.08.2017 do 09:00 hod. Otevírání nabídek se uskuteční 08.08.2017 od 09:05 hodin.


Přílohy
- Příloha č. 2 - Výkaz výměr.xls (1.12 MB)
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace.zip (171.92 MB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (36.13 KB)