Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2019 08:46:54
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, kterou upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
V návaznosti na uvedené informace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení, která končí dne 24. 9. 2019 v 10:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (659.50 KB)
- Příloha č. 1 - Soupis prací - Hala BIOS Nymburk_neoceněný _4.9.2019.xlsx (962.35 KB)
- Příloha č. 2 - Nymburk_D_1_1_2018.pdf (74.07 KB)