Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Martin Prachař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2019 15:39:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace č. 9


Přílohy
- D-VZ-134_19 Štěchovice-vysvětlení ZD č 9-PL-190911.pdf (279.63 KB)