Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zajišťování servisní činnosti výtahů“
Odesílatel Aleš Vychodil
Organizace odesílatele Domov U Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 00874736]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2019 14:11:24
Předmět „Zajišťování servisní činnosti výtahů“

servisní činnost


Přílohy
- VŘ EZAK servisní služby Výtahy L potř_ F.pdf (285.83 KB)
- krycí list nabídky DUA.XLSX (710.19 KB)
- Čestné prohlášení ke kvalifikaci DUA.doc (1.42 MB)