Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Markéta Toužimská
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.08.2019 09:54:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7


Přílohy
- D-VZ-134_19 Štěchovice-vysvětlení ZD č 7-PL-190826.pdf (280.60 KB)