Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava střechy ZZS Kutná Hora
Odesílatel Šárka Kehlová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2019 19:14:14
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p.o. Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Oprava sociálního zařízení ZZS Kladno"

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 29.8.2019 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje,p.o.
Prosím o potvrzení doručení tohoto mailu i v případě nepodání nabídky. Moc děkuji.

S pozdravem,

Ing. Šárka Kehlová


Přílohy
- Zadávací dokumentace.doc (2.15 MB)
- Příloha č.1-3.docx (20.91 KB)
- Příloha č.4 - Rozpočet, Výkaz výměr.xlsx (1.13 MB)
- Příloha č.5 - Návrh smlouvy o dílo.doc (132.50 KB)
- Příloha č.6- Fotografie.docx (2.03 MB)