Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Markéta Toužimská
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2019 10:54:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - změna zadávacích podmínek veřejné zakázky, prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- D-2-VZ-134_19 Štěchovice-vysvětlení ZD č. 5-190718.pdf (285.57 KB)
- R-3-ZD-OŘ-stavební práce-VZ-134_19, Štěchovice-190716-Verze 3.pdf (570.85 KB)