Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Odesílatel Vladimír Zeman
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2017 12:13:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 24.4.2017. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.7.pdf (51.99 KB)