Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2. - stavební práce
Odesílatel Tomáš Abrham
Organizace odesílatele Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2019 14:22:32
Předmět Výzva a zadávací dokomentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem - "Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2. - stavební práce".


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace.pdf (384.95 KB)