Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava rozváděčů obrobny
Odesílatel Ivana Prošková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská [IČO: 16977246]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2019 09:59:25
Předmět Výzva

Žádost o účast.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (4.33 MB)
- Příloha č. 1 Čestné prohlášení ke kvalifikaci.docx (26.16 KB)
- Příloha č. 2 Krycí list nabídky.xls (36.50 KB)
- Příloha č. 3 Smlouva o dílo.doc (75.00 KB)