Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Odesílatel Vladimír Zeman
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2017 12:30:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 ZE DNE 18.04.2017
V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do 26.04.2017 do 10:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční 26.04.2017 od 10:05 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.6.pdf (69.24 KB)