Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava chladicího boxu pro Domov Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb
Odesílatel Pavel Petráček
Organizace odesílatele Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 49534955]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2019 06:42:48
Předmět Výzva

Oprava chladicího boxu pro Domov Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb


Přílohy
- poptávka.pdf (780.39 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xls (40.50 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx.doc (93.00 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.docx.doc (90.00 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy - Poddodavatelé.doc (94.50 KB)