Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Odesílatel Vladimír Zeman
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2017 11:54:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 10.4.2017.
V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.5.pdf (112.02 KB)