Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Celková oprava sociálního zázemí
Odesílatel Elena Demianova
Organizace odesílatele Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438 [IČO: 49521641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2019 08:44:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Ukončení VZ


Přílohy
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v3 aktual.docx (60.00 KB)
- Čestné prohlášení o nepodjatosti zástupce zadavatele.doc (31.50 KB)