Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Odesílatel Vladimír Zeman
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2017 09:23:43
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 5.4.2017.
V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do 25.04.2017 do 10:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční 25.04.2017 od 10:05 hodin.


Přílohy
- Příloha č. 2 ZD.xml (167.04 KB)
- Příloha č. 2 ZD.pdf (151.67 KB)
- Příloha č. 2 ZD.xlsx (105.09 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.4.pdf (92.90 KB)