Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Odesílatel Vladimír Zeman
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2017 15:12:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 29.3.2017. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (53.76 KB)