Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Odesílatel Vladimír Zeman
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2017 10:17:23
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27.3.2017.
V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (57.25 KB)
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (57.25 KB)