Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Nikola Zimová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2019 14:14:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - část 2


Přílohy
- D-VZ-134_19 Štěchovice-Vysvětlení ZD č. 2-část 2-190613.pdf (537.98 KB)