Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Aktivizační centrum – denní stacionář
Odesílatel
Organizace odesílatele Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 00874680]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2019 23:18:34
Předmět Výzva

Vážení,

příloze zasíláme výzvu k podání nabídek.

Další části zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.


Přílohy
- Zadávací dokumentace_fin_20190605-1.pdf (565.73 KB)