Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky – Dodávky vybavení
Odesílatel Dana Rylichová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 [IČO: 00664740]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2019 16:21:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28.5.2019

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k části B.


Přílohy
- Změna ZD č. 1.pdf (564.08 KB)