Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Ekonomický účetní software
Odesílatel Jana Klementová
Organizace odesílatele Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace [IČO: 00069850]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2019 10:32:12
Předmět Ekonomický účetní software (EÚS)

Vážení,
zadavatel oznamuje, že administrativním nedopatřením zůstal v příloze č. 1 ZD - závazném návrhu smlouvy o dílo, čl. IX, bod 10 odkaz na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jehož platnost skončila dne 24. 4. 2019. Tato nesrovnalost bude ve finální smlouvě o dílo upravena a bude citován platný zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Pro podání nabídky v této veřejné zakázce malého rozsahu použijte přílohu č. 1 - závazný návrh smlouvy o dílo s datem změny dne 24. 5. 2019.

PhDr. Z. Suchánková,
ředitelka