Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2016 15:10:03
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení, dne 30.11.2016 zadavatel uveřejnil Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 2 k veřejné zakázce „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“. Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je do 7.12.2016 do 13:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 7.12.2016 v 13:05 hodin. S pozdravem Bc. David Petržílek - kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č 2 - AD.pdf (863.00 KB)