Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Ekonomický účetní software
Odesílatel Jana Klementová
Organizace odesílatele Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace [IČO: 00069850]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2019 09:29:13
Předmět Ekonomický účetní software (EÚS)

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna přílohy č. 1 - závazného návrhu smlouvy o dílo


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_24. 5. 2019.docx.pdf (88.12 KB)