Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zabezpečovací systém domu pro SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2019 11:08:06
Předmět Kupní smlouva

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod číslem 8432363