Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2016 13:04:55
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace z 25.11.2016

Vážení, dne 25.11.2016 zadavatel uveřejnil Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1 k veřejné zakázce „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“. Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je do 2.12.2016 do 11:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 2.12.2016 v 11:05 hodin. S pozdravem Bc. David Petržílek - kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č 1 - AD.pdf (308.06 KB)