Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Nikola Zimová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2019 10:28:40
Předmět Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, informuje o provedení změny zadávacích podmínek veřejné zakázky "II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.". Blíže viz Informace o změně zadávacích podmínek veřejné zakázky ze dne 9. května 2019 v příloze této zprávy.


Přílohy
- D-2-VZ-134_19-Praha-Štěchovice II. etapa-vysvětlení ZD č. 1-190509.pdf (285.88 KB)
- R-2-ZD-OŘ-stavební práce-VZ-134_19-Praha-Štěchovice II. etapa-190506_Verze 2.pdf (572.33 KB)
- S-2-o dílo-OŘ-stavební práce-VZ-134_19-Praha-Štěchovice, II. etapa-190506_Verze 2.docx (695.70 KB)