Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky a servis bezpečnostních technologií v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje
Odesílatel Eva Albertová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2016 09:29:14
Předmět Doplnění

Doplnění


Přílohy
- Zařízení EPS.pdf (287.08 KB)
- El. instalace syst. STA.pdf (298.17 KB)
- El. instalace SKV a turniketů.pdf (381.49 KB)
- El. instalace PZTS a EKV.pdf (495.51 KB)
- El. instalace místního rozhlasu.pdf (268.57 KB)
- El. instalace jednotného času.pdf (253.93 KB)
- El. instalace CCTV.pdf (427.92 KB)