Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP
Odesílatel Vladimír Kebert
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 [IČO: 47558504]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2019 08:08:12
Předmět Otevírání obálek "Nákup laboratorního vybaveníé SOŠ a SOU Hořovice"

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,
do školy přišlo celkem 5 nabídek v zapečetěných obálkách. Z důvodu nepřítomnosti členů komise pro otevírání obálek/hodnocení nabídek musíme přesunout termín otevírání obálek na den pondělí 25.3.2019. Do té doby jsou obálky uzamčeny v bezpečnostní schránce ředitele školy. O výsledku hodnocení budeme neprodleně informovat.