Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun
Odesílatel Leona Machková
Organizace odesílatele Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 [IČO: 00640808]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2016 13:00:11
Předmět Dodatečné informace č. 3 ze dne 21.10.2016

Vážení,
dne 21.10.2016 zadavatel zveřejňuje Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun".

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_24.html.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Ing. Vladimír Pavlis,
kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné inforamce č_3.pdf (65.54 KB)