Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP
Odesílatel Vladimír Kebert
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 [IČO: 47558504]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2019 15:22:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zodpovězení dotazu na dodávku - plný text bez uvedení identifikace tazatele. Originál k nahlédnutí u zadavatele.


Přílohy
- První_dotaz21_02_2019.pdf (289.75 KB)