Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce
Odesílatel Veronika Klozová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2016 13:10:52
Předmět Dodatečné informace č. 2 ze dne 12.10.2016 - oprava

Vážení,

dne 12.10.2016 zadavatel zveřejnil Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce „Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce". Vzhledem k tomu, že byla zaměněna příloha, zadavatel nyní zveřejňuje přílohu ve správném znění.

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_573.html.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Ing. Veronika Klozová
kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- dodatečné informace č. 2.pdf (56.12 KB)