Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun
Odesílatel Leona Machková
Organizace odesílatele Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 [IČO: 00640808]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2016 15:49:07
Předmět Dodatečné informace č. 2 ze dne 12.10.2016

Vážení,

dne 12.10.2016 zadavatel zveřejňuje Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun".

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000572.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. října 2016 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 27. října 2016 v 10:00 hodin.

S pozdravem
Ing. Vladimír Pavlis,
kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2_Beroun.pdf (85.29 KB)